Ai wo Kureta no wa Shinigami Koushaku deshita / The One Who Gave Me Love Was the Duke of Death / ๆ„›ใ‚’ใใ‚ŒใŸใฎใฏๆญป็ฅžๅ…ฌ็ˆตใงใ—ใŸ
Rank: 3622nd, it has 1.4K monthly / 25.8K total views.
Authors: Shiyori matsuda
Artists: Sorajima
Genres: Manga , Webtoon , Shoujo(G) , Fantasy , Full Color , Romance
Original language: Japanese
Translated language: English
Read direction: Left to Right
Original work: Completed
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2023
Summary:
Agnes, a maid at a count's manor, had no memory of when she was young and was bullied every day because of her lack of visible emotions. One day, she was sent to marry Gilbeyd Deddricks, a man feared as the Grim Reaper Duke, in place of the count's daughter. However, the duke had no desire to get married and decided to allow Agnes to stay in his home until he found her a new groom. Unlike the rumors, he was quite kind, so Agnes slowly opened up to him. She also began remembering not just her lost memories but also her hidden power...
show the remaining

Chapters (32)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 32
Oto 467 + 2.2K 31 days ago
Chapter 31
_dumbcat_ 985 + 7K 117 days ago
Chapter 30
_dumbcat_ 784 + 3.9K 117 days ago
Chapter 29
_dumbcat_ 989 + 5.3K 127 days ago
Chapter 28
_dumbcat_ 1K + 5.5K 130 days ago
Chapter 27
_dumbcat_ 1.2K + 8.2K 150 days ago
Chapter 26
_dumbcat_ 1.3K + 8.1K 158 days ago
Chapter 25
_dumbcat_ 1.3K + 7.6K 165 days ago
Chapter 24
_dumbcat_ 1.4K + 8.5K 173 days ago
Chapter 23
_dumbcat_ 1.4K + 9K 180 days ago
Chapter 22
_dumbcat_ 1.4K + 8.8K 187 days ago
Chapter 21
_dumbcat_ 1.4K + 8.6K 194 days ago
Chapter 20
_dumbcat_ 1.4K + 9K 198 days ago
Chapter 19
_dumbcat_ 1.4K + 8.6K 198 days ago
Chapter 18
_dumbcat_ 1.4K + 8.7K 198 days ago
Chapter 17
_dumbcat_ 1.7K + 9.8K 198 days ago
Chapter 16
_dumbcat_ 1.7K + 10K 198 days ago
Chapter 15
_dumbcat_ 1.7K + 9.9K 199 days ago
Chapter 14
_dumbcat_ 1.9K + 10.6K 199 days ago
Chapter 13
_dumbcat_ 1.9K + 11K 199 days ago
Chapter 12
_dumbcat_ 2K + 11.2K 200 days ago
Chapter 11
_dumbcat_ 2K + 11.8K 200 days ago
Chapter 10
_dumbcat_ 2K + 12.3K 200 days ago
Chapter 9
_dumbcat_ 2K + 11.4K 200 days ago
Chapter 8
_dumbcat_ 2K + 11.4K 201 days ago
Chapter 7
_dumbcat_ 2.1K + 11.8K 201 days ago
Chapter 6
_dumbcat_ 2.2K + 12.9K 201 days ago
Chapter 5
_dumbcat_ 2.3K + 12.8K 201 days ago
Chapter 4
_dumbcat_ 2.3K + 12.9K 201 days ago
Chapter 3
_dumbcat_ 2.4K + 14K 201 days ago
Chapter 2
_dumbcat_ 2.5K + 13.6K 202 days ago
Chapter 1
rishe 4.1K + 22.7K 213 days ago

Reviews

Comments

Disqus