Kinpatsu no Hime Shougun wa Moto Tekikoku no Koutekishu ni Totsugu / 金é«Șăźć§«ć°†è»ăŻć…ƒæ•”ć›œăźć„œæ•”æ‰‹ă«ć«ă
Rank: 4160th, it has 1.2K monthly / 9.3K total views.
Authors: Kou hadori
Artists: Iku morikawa
Genres: Manga , Josei(W) , Drama , Fantasy , Magic , Military , Romance , Royalty
Original language: Japanese
Translated language: English
Read direction: Right to Left
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2023
Summary:
“A woman on the battlefield is always looked down upon, but he was the only one to treat me as an equal...” In the kingdom of Alderia, First Princess Leone defies the norms by rejecting dresses for iron armor and serving her country as a knight general. Nicknamed the "Golden Lion," she is feared for her bold courage in battle. However, in the midst of a military conflict, Leone unexpectedly receives a proposal of marriage from Zergios, her enemy nation on the brink of collapse. Surprisingly, it comes from none other than Marshal Berthold, someone with whom she has clashed swords many times in the past. A man of few words and a brusque demeanor, Berthold's conversations with Leone mirror the exchanges between two seasoned military figures. Gradually, however, his straightforward approach begins to break down Leone's barriers. Where will this marriage take these two people whose lives have revolved around nothing but the sword?
show the remaining

Chapters (17)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 9.1
_dumbcat_ 381 + 1.9K 30 days ago
Chapter 8.2
_dumbcat_ 475 + 2.4K 58 days ago
Chapter 8.1
_dumbcat_ 519 + 2.6K 67 days ago
Chapter 7.2
_dumbcat_ 497 + 2.3K 67 days ago
Chapter 7.1
_dumbcat_ 570 + 2.8K 69 days ago
Chapter 6.2
_dumbcat_ 566 + 2.7K 72 days ago
Chapter 6.1
_dumbcat_ 606 + 2.9K 73 days ago
Chapter 5.2
_dumbcat_ 651 + 3.2K 75 days ago
Chapter 5.1
_dumbcat_ 789 + 4.1K 107 days ago
Chapter 4.2
_dumbcat_ 852 + 4.5K 144 days ago
Chapter 4.1
_dumbcat_ 867 + 4.6K 145 days ago
Chapter 3.2
_dumbcat_ 888 + 4.8K 151 days ago
Chapter 3.1
_dumbcat_ 941 + 5.2K 151 days ago
Chapter 2.2
_dumbcat_ 1K + 5.8K 156 days ago
Chapter 2.1
_dumbcat_ 1K + 5.9K 156 days ago
Chapter 1.2
_dumbcat_ 1.1K + 6.3K 157 days ago
Chapter 1.1
_dumbcat_ 1.4K + 8.3K 159 days ago

Reviews

Comments

Disqus