Kinpatsu no Hime Shougun wa Moto Tekikoku no Koutekishu ni Totsugu / 金é«Șăźć§«ć°†è»ăŻć…ƒæ•”ć›œăźć„œæ•”æ‰‹ă«ć«ă
Rank: 7211th, it has 634 monthly / 12.3K total views.
Authors: Kou hadori
Artists: Iku morikawa
Genres: Manga , Josei(W) , Drama , Fantasy , Magic , Military , Romance , Royalty
Original language: Japanese
Translated language: English
Read direction: Right to Left
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2023
Summary:
“A woman on the battlefield is always looked down upon, but he was the only one to treat me as an equal...” In the kingdom of Alderia, First Princess Leone defies the norms by rejecting dresses for iron armor and serving her country as a knight general. Nicknamed the "Golden Lion," she is feared for her bold courage in battle. However, in the midst of a military conflict, Leone unexpectedly receives a proposal of marriage from Zergios, her enemy nation on the brink of collapse. Surprisingly, it comes from none other than Marshal Berthold, someone with whom she has clashed swords many times in the past. A man of few words and a brusque demeanor, Berthold's conversations with Leone mirror the exchanges between two seasoned military figures. Gradually, however, his straightforward approach begins to break down Leone's barriers. Where will this marriage take these two people whose lives have revolved around nothing but the sword?
show the remaining

Chapters (17)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 9.1
_dumbcat_ 439 + 3K 170 days ago
Chapter 8.2
_dumbcat_ 516 + 3K 198 days ago
Chapter 8.1
_dumbcat_ 554 + 3.2K 207 days ago
Chapter 7.2
_dumbcat_ 531 + 2.8K 207 days ago
Chapter 7.1
_dumbcat_ 604 + 3.3K 209 days ago
Chapter 6.2
_dumbcat_ 605 + 3.2K 212 days ago
Chapter 6.1
_dumbcat_ 643 + 3.4K 213 days ago
Chapter 5.2
_dumbcat_ 687 + 3.6K 215 days ago
Chapter 5.1
_dumbcat_ 828 + 4.6K 246 days ago
Chapter 4.2
_dumbcat_ 888 + 5K 284 days ago
Chapter 4.1
_dumbcat_ 902 + 5.1K 285 days ago
Chapter 3.2
_dumbcat_ 925 + 5.3K 291 days ago
Chapter 3.1
_dumbcat_ 979 + 5.7K 291 days ago
Chapter 2.2
_dumbcat_ 1.1K + 6.3K 296 days ago
Chapter 2.1
_dumbcat_ 1.1K + 6.4K 296 days ago
Chapter 1.2
_dumbcat_ 1.1K + 6.8K 297 days ago
Chapter 1.1
_dumbcat_ 1.5K + 8.9K 299 days ago

Reviews

Comments

Disqus